احمد مرادپور در گفتگویی تلویزیونی گفت: غروب روز گذشته راه امدادی باز و متاسفانه دوباره بسته شد.

او در ادامه بیان کرد: مسیر امداد رسانی امروز باز شده پروازها در حال انجام است و امداد رسانی وسیع انجام می‌شود.

او در ادامه بیان کرد: تا دو تا سه ساعت دیگر تمام افراد گرفتار را نجات خواهیم داد.

او درباره امداد رسانی به روستاها گفت: امدادرسانی به روستاها هم در حال انجام است و شرایط اسکان برای تمام افراد فراهم شده است.