، طی هفته های اخیر چندین استان کشور درگیر سیل بودند و متاسفانه تعدادی از هموطنان ما جان خود را از دست دادند. در همین ارتباط امیر قلعه نویی با انتشار پستی در روز طبیعت با هموطنان سیل زده ابراز همدردی کرد.