وی در بخشی از این گفتگو، شرایط پلدختر را «بحرانی» توصیف کرد و گفت: نه آب است، نه گاز. یک لقمه نان هم برای خوردن نیست و آب تا نزدیک ٣ متر بالا آمده است.

این شهروند پلدختر افزود: تنها اینترنت در بخشهایی از شهر در دسترس است.

صوت کامل اظهارات این شهروند در تشریح شرایط فعلی پلدختر را بشنوید: