میکائیل کلور برشتولد در توییتر خود نوشت: آلمان کمک‌های انسان‌‌دوستانه خود را برای قربانیان سیل‌های اخیر در قالب ٤٠ قایق و تجهیزات ایمنی توسط‬ صلیب سرخ آلمان برای هلال احمر ایران فراهم می‌کند.