۱- محور رامیان- اولنگ - شاهرود 

۲- محور فرعی شمشک - دیزین 

۳- محور پونل- خلخال

۴- محور سی سخت – پادنا 

۵- محور گنجنامه – تویسرکان 

۶- محور سروآباد – پاوه

۷- محور وازک – بلده

۸- محور قدیم بستان-چذابه 

۹- محور کوهرنگ-بازفت(شاه منصوری)

۱۰- محور آق قلا – عطا آباد

۱۱- محور بندر ترکمن – سه راهی یساقی

۱۲- محور دیباج– گلوگاه

۱۳- محور آق قلا - گرگان

۱۴- محور گمیشان– آق قلا

۱۵- محور گمیشان– خواجه نفس

۱۶- محور قدیم خرم آباد-پل دختر

۱۷- محور کوهرنگ-بازفت(چری) 

۱۸- محور چاشم-خطیرکوه 

۱۹- محور اهرم-فراشبند 

۲۰- محور یاسوج-شیراز

۲۱- محور قدیم مشهد-چناران 

۲۲- محور شاندیز-زشک 

۲۳- محور طرقبه-نقندر-کنگ

۲۴- محور طرقبه-جاقرق وبالعکس 

۲۵- محور طرود-معلمان 

۲۶- محور قلعه گنج-رودبار 

۲۷- محور خسرج-حمیدیه 

۲۸- محور آزادشهر  - شاهرود 

۲۹-  محور کرج – چالوس و بالعکس

۳۰-  محور کوهدشت - گراب 

۳۱-  محور سپیددشت – شول آباد

۳۲-  محور ایلام - مهران 

۳۳-  محور خرم آباد - کوهدشت 

۳۴-  محور خرم آباد – بروجرد و بالعکس 

۳۵-  محور تهران – آمل (هراز) و بالعکس 

۳۶-  محور دره شهر - پلدختر 

۳۷-  محور درود – ازنا - شازند 

۳۸-  محور حمیل - ایلام 

۳۹-  محور گنبد پیر رحمان – سه راهی بانرحمان

۴۰-  محور پلدختر - کوهدشت 

۴۱-  محور الشتر - بیرانشهر 

۴۲-  محور الشتر - فیروزآباد 

۴۳-  محور میلاجرد - خنداب 

۴۴-  محور آق قلا – اینچه برون 

۴۵-  محور سرابله – پل سیمره 

۴۶-  آزادراه خرم آباد - اندیمشک 

۴۷-  محور اراک - فرمهین

۴۸-  محور زنجان – تهم - چورزق

۴۹-  محور فشم (محدوده پل فلزی) 

۵۰-  محور کن – امامزاده داوود 

۵۱-  محور گنبد - کلاله

۵۲-  آزادراه قزوین – رشت و بالعکس

۵۳-  محور کمربندی دهلران 

۵۴-  محور نجم آباد - اشتهارد