به منظور معرفی اوتیسم و افزایش شناخت شهروندان نسبت به این بیماری فردا به مناسبت روز جهانی اتیسم به صورت نمادین ساعت ۲۰به رنگ آبی درمی آید.

کودکان مبتلا به اختلال اتیستیک به صورت پیش رونده تاخیر در رشد یا رشد غیرعادی دارند علاوه بر این، رفتارهای کلیشه ای، واکنش های هیجانی افراطی، پرخاشگری و خودزنی از ویژگی های بارز این کودکان می باشد.

نقص های کارکردی در کودکان مبتلا به اتیسم، می تواند شامل حساسیت حسی حاد، ناتوانی در تشخیص الگوها یا ویژگی های برجسته محیط و در بعضی مواقع نقص در ارتباط کلامی باشد.

این مشکلات ممکن است منجر به اضطراب بالا و پافشاری بیشتر کودک بر رویه ها شود و در خانواده و مدرسه به صورت خاموشی حسی، رفتارهای مخرب و رفتارهای پرخاشگرانه بروز کند.