تمام راه‌های منتهی به این شهرستان توسط پلیس راه مسدود شده و استانداری اصفهان از مسافران نوروزی خواسته از تردد به سمت نائین خودداری کنند. هم اکنون برق بخشی از این شهرستان قطع و به تعدادی از منازل مسکونی آسیب وارد شده است. شهرستان نایین در ۱۴۰ کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد.