به گفته کارگروه هشدار و اطلاع رسانی ستاد مدیریت بخران شهرداری قزوین، فردی۳۰ساله در کنار رودخانه بازار در حال تماشای آب بود که به دلیل بی احتیاطی داخل آن افتاد.

این شهروند قزوینی با تلاش آتش نشانان از غرق شدگی و مرگ حتمی نجات یافت.

این رودخانه از ظهر امروز طغیان کرده و به کسبه میدان تره و بار بریا تخلیه اخطار داده شده است .