اولین هدیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به سیل زدگان گلستانی قرار است، روز مبعث و پس از فروکش کردن آب و با هماهنگی استانداری به خانواده هایی که وسایل زندگی آنها در این سیل از بین رفته است تعلق خواهد گرفت. همچنین از طرف رهبر انقلاب ۴ هزار راس دام نیز به عنوان هدیه به مردم خسارت دیده داده خواهد شد.