زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۳ در مقیاس ریشتر در ساعت ۱۵:۲۳ مرز استان‌های ایلام و کرمانشاه  - حوالی سومار را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بود.