نبیه بری رئیس پارلمان لبنان که امروز وارد نجف اشرف شده است، با آیت الله علی سیستانی دیدار کرد.

شبکه الفرات با بیان این مطلب به جزئیات دیگری از آن اشاره نکرد.

نبیه بری امروز همچنان به زیارت مرقد مطهر امام علی(ع) مشرف شد.