رضا صفی خانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در حال حاضر رودخانه دورودکاملاً پر شده و سد «مروک» هم سرریز شده است، اظهار داشت: طی ساعات پیش رو ‌‬احتمال آبگرفتگی خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه ‌‬شب گذشته هم شب سختی بود و چند روستای بخش مرکزی دچار مشکل شد که حل کردیم، تصریح کرد: اما در حال حاضر در روستای «دهنو» چند خانه به زیر آب رفته است.

نماینده ویژه استاندار لرستان در دورود با تاکید بر اینکه ‌‬بحران ما دو سه آینده شروع می‌شود، یادآور شد: ‌‬ امیدواریم کمترین خسارت وارد شود.