صبح امروز دوشنبه مورخ دوازدهم فروردین ماه، واحد گشت پلیس آگاهی تهران بزرگ در اتوبان آزادگان اقدام به شناسایی خودروی مسروقه مزدا ۳ کرد.

با وجود دستور توقف واحد گشت پلیس آگاهی به خودروی مزدا ۳، راننده مزدا اقدام به فرار کرد که در ادامه با آغاز تعقیب و گریز، مأموران با شلیک چند تیر هوایی موفق به متوقف کردن خودرو مسروقه و دستگیری دو سرنشین آن شدند.

متهمان جهت ادامه تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.