«هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در حالی بطور رسمی ریاست شورای امنیت را از «لودریان» همتای فرانسوی خود دریافت کرد که دو کشور در دوره‌های جداگانه خود سیاست ریاست مشترک را دنبال کردند، بگونه ای که فرانسه در دوره ریاست کنونی آلمان مشارکت خواهد داشت.

وزیر خارجه آلمان کمک‌های بشردوستانه در کشورهای بحران زده جنگی و مقابله با خشونت‌های جنسی در کشورهای در حال جنگ را از الویت‌های کاری برلین اعلام کرده است.