ترامپ در توئیترش نوشت:

دولت ترامپ موفق شده بدون هزینه ای برای آمریکا یا متحدانش،هزینه رفتارهای ایران را به شدت افزایش دهد؛ این تعریف دستاورد سیاست خارجی است" ما در حال قوی تر شدن در سرتاسر جهان هستیم، تماشا کنید!