در این بازدید محمدرضا عارف با اشاره به حوادث اخیر و وقوع سیل در برخی از استان‌های کشور، اقدامات شهرداری تهران، استانداری و ستاد مدیریت بحران و سایر دستگاه‌ها در مدیریت بحران و پیشگیری از حوادث احتمالی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: با مدیریت و اقدامات انجام شده و تشکیل کمیته بحران، سیل و حوادث احتمالی را پشت سر گذاشتیم. در نهایت تصمیم بر این شد تا از دستگاه‌های متولی در این امر بازدیدهایی به عمل آید و اگر لازم باشد اقداماتی در این زمینه انجام شود.

وی با اشاره به موضوعات حریم شهر تهران، صیانت از حریم شهر تهران را بسیار با اهمیت خواندو گفت: باید موضوعات مرتبط با حریم شهر تهران بصورت اصولی حل و فصل شود و مجلس و نمایندگان شهر تهران این آمادگی را دارند تا در صورت دریافت گزارش مشکلات و چالش‌ها در مبحث مدیریت یکپارچه حریم و صیانت از حریم، ورود جدی داشته باشند تا با هماهنگی‌های صورت گرفته در دستگاه‌های ذی ربط خلأهای موجود برطرف شود.

عارف تأکید کرد: اگر نیازی به اصلاح قانون و یا تصویب قانون جدید است مجلس این آمادگی دارد تا ورود کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع گردشگری در حریم شهر تهران پرداخت و گفت: این پتانسیل و ظرفیت در این بخش نهفته است که باید مورد استفاده و بهره برداری اصولی قرار گیرد تا ضمن توسعه گردشگری، حریم شهر تهران نیز بخوبی حفظ و صیانت شود. باید از ظرفیت‌های حریم منطقه از طریق بستر سازی مناسب و رویداد سازی در توسعه گردشگری استفاده کرد. البته باید به گونه‌ای برنامه ریزی کرد که حریم شهر تهران در مناطق مختلف بستری برای گردشگری قرار بگیرد.