دکتر عبدالعزیز المقبل، مشاور امور انرژی عربستان در کنفرانسی خبری گفت، عربستان تمام تلاش خود را در راستای تضمین ثبات در بازارهای داخلی انرژی و سرمایه گذاری در منابع نفتی فرای تولید برق به کار خواهد گرفت و این مهم ما را به اتخاذ تصمیماتی جدی در زمینه‌های دیگر سوق می‌دهد.

سایت النشره به نقل از وی آورده است: اشاره‌هایی که برخی اعضا در طرف آمریکایی در زمینه نگرانی‌ها ازبابت غنی سازی اورانیوم مطرح می‌کنند مانورهایی سیاسی در جهت خدمت به جریان‌های مربوطه در داخل آمریکاست به خصوص که عربستان تنها کشوری نیست که از انرژی اتمی و هسته‌ای استفاده می‌کند چراکه دولت‌های بسیاری به دنبال این موضوع هستند.

المقبل درباره غنی سازی اورانیوم نیز این گونه عنوان کرد، کاربردهای عربستان در این زمینه بسیار قابل اطمینان هستند و عربستان به تعهدات و توافقنامه‌های بین‌المللی پایبند است.

وی با اشاره به بیانیه‌های مرکز انرژی اتمی درباره وجود طرحی برای راه اندازی ۱۷ نیروگاه هسته‌ای طی چندین مرحله گفت: آن تاثیر شگرفی در این باره خواهد داشت که آیا این طرح توسعه یابد یا طرح عملیاتی تغییر کند و منابع زیست محیطی و مناسب بازار حفظ شوند.