این زلزله در ساعت ۳ و ۱۴ دقیقه و ۲۵ ثانیه در عمق ۱۸کیلومتری زمین رخ داد.

موقعیت زمین لرزه در ۲۸.۶۰ شمالی و ۵۱.۵۶ شرقی و در فاصله ۱۸ کیلومتری خورموج،۲۹ کیلومتری بوشکان و ۲۹ کیلومتری کاکی بوشهر ثبت شده است.

از خسارات احتمالی این زلزله گزارشی دریافت نشده است.