Stars and Stripes، روزنامه رسمی وزارت دفاع آمریکا ضمن بیان این مطلب می نویسد: حالا نیروهای مسلح دوباره هنر استقرار ناگهانی را فرا گرفته و خود را با استراتژی جدید پنتاگون موسوم به استفاده پرتحرک از نیروها دمساز می کنند که طبق ان موازنه قوا با دشمن از طریق انتقال غیر قابل پیش بینی نیروهای مسلح حفظ می شود".

Stars and Stripe به عنوان نمونه اعزام گردان نیروی زمینی از تگزاس به لهستان در اواسط مارس را ذکر کرده و با ستناد به سرتیپ جان گرونسکی ، معاون فرمانده گارد ملی آمریکا در اروپا خاطرنشان می سازد این کار بطور منظم و غیر قابل پیش بینی برای دشمنان امریکا انجام خواهد شد.

پیشتر میخاییل پاپوف، معاون دبیر شورای امنیت روسیه اعلام کرده بود ناتو نیروهای مسلح خود را به سوی مرز روسیه اعزام می کند و همچنین سیستم انتقال نیروهای مسلح تقویتی از آمریکا و ناتو از آن سوی اقیانوس اطلس را احیا می کند که در زمان جنگ سرد وجود داشت.

پاپوف همچنین خاطرنشان ساخت تعداد نیروهای واکنش سریع ناتو طی دو سال از ۲۵ هزار نفر به ۴۰ هزار نفر افزایش یافته است.