دربی ۸۹ امروز برگزار می شود و هواداران دو تیم شور و شوق زیادی برای این مسابقه دارند. تصویر زیر، نمایی از ورزشگاه آزادی در فاصل ۵ ساعت مانده به شروع مسابقه استقلال و پرسپولیس است.

5164683