درویشی مدیر عامل آب منطقه‌ای استان کرمانشاه گفت : تمام مسائل فنی سدها تحت کنترل پر شدن ۹۶ در صدی ظرفیت همه سدهای استان کرمانشاه است و با بازگشایی دریچه سدها به میزان ورودی آب، خروجی داریم و در عین حال سدهای استان برای سرریز شدن هیچ مشکل فنی ندارند.

وی بااشاره به اینکه ظرفیت کل سدهای استان یک میلیارد و ۱۷۴ میلیون متر مکعب است گفت : هم اکنون بیش از یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون متر مکعب آب در پشت سدهای استان ذخیره سازی شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر سه سد شهدا در سنقر کلیایی، تنگ حمام در قصرشیرین و آزادی در ثلاث باباجانی سرریز کرده اند و مابقی نیز در آستانه سریزشدن هستند.

وی در خصوص تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها هشدار داد و افزود: حریم و بستر وزارت نیرو مشخص شده است و افراد باید از ورود به این حریم در مواقع خطر احتمالی خود داری کنند .