دکتر علیرضا کاظمی ابدی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در هلند چهارم فروردین ماه سالجاری وارد این کشور شد تا ماموریت خود را آغاز کند.

وی در رشته حقوق بین الملل در مقطع دکترا در دو دانشگاه شهید بهشتی و کینگز کالج لندن تحصیل کرده و قریب ۷ سال معاون وزیر دادگستری در دو معاونت مالکیت معنوی و امور بین الملل بوده است.

با توجه به اینکه شهر لاهه به عنوان شهر صلح و عدالت مشهور می باشد و نهادهای حقوقی بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی کیفری و دیوان دائمی داوری و... در این شهر قرار دارد، جمهوری اسلامی ایران یکی از حقوقدانان مجرب خود که در بخشهای حقوقی وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری خدمت کرده را به هلند اعزام کرده است.

با توجه به صدور قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر به رسمیت نشناختن بخشی از تحریمهای تحمیلی امریکا علیه ایران، با انتصاب سفیر جدید ایران در هلند، امید می رود هلند به عنوان میزبان دیوان بین المللی دادگستری، اجرای قرار موقت این دیوان را مد نظر قرار داده و نظر به اعلام اتحادیه اروپا مبنی بر حمایت از برجام، روابط دو کشور ایران و هلند در حوزه های مورد علاقه اقتصادی بین دو کشور رشد و گسترش یابد. هلندی‌ها تمایل خود را به این توسعه مناسبات اقتصادی نشان داده اند، اما به تعبیر دکتر ظریف وقت آن است که اروپا برای شنا کردن خیس شود.