حسین حاجی حسینی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با تلاش عوامل اجرایی شهرستان و توقف باران مسیر کویر مرنجاب برای بازدید گردشگران بازگشایی شد.

وی افزود: از امروز چهارشنبه تمام گردشگران با رعایت نکات ایمنی و خارج نشدن از مسیر اصلی می توانند برای بازدید از مناطق بکر کویر مرنجاب و دریاچه نمک به این مناطق وارد شوند. 

مدیر اجرایی کویر مرنجاب از گردشگران خواست: تا حد امکان سعی کنند از ماشین های آفرود استفاده و در مسیر از لیدرهای محلی و کار آزموده  استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، در چند روزگذشته بارش باران جاده مرنجاب را برای ورود گردشگران نامناسب کرده و حتی چند مورد گرفتاری ماشین در گل و لای شرایط بدی را برای ماشین گردشگران به وجود آورده بود که از امروز شرایط برای ورود گردشگران مناسب گزارش شده است.