چند نکته باید عرض کنم، رونق تولید در واقع بستگی به این دارد که ما ببینیم فکر خلاق و مبتکر را در کشورداریم یا خیر و چه‌مقدار نیروهای خلاق ما می‌توانند ابتکارات داشته باشند و طرح‌های نوینی در بخش‌های مختلف اقتصادی ارائه بکنند وجود دارد.

من فکر می‌کنم جوانان ما استعداد بالایی دارند برای خلاقیت و تولید؛ بنابراین باید شرایط استفاده از جوانان در کشور فراهم شود که آنان از کشور خارج نشوند؛ متاسفانه ما فرار مغزها را داریم بنابراین؛ اگر سیاست‌هایی را داشته باشیم که از این فرار مغزها جلوگیری کند قطعا رونق تولید محقق خواهد شد.

باید عملا سیاست‌گذاری‌ها و هزینه‌ی لازم صورت بگیرد تا تولید رونق پیدا کند. همان‌طور که عرض کردم، از جوان‌ها استفاده و اشتغال آنان فراهم و زمینه‌های فرارشان از کشور برچیده شود، به عبارت بهتر امکانات در اختیارشان قرار بگیرد؛ الآن هدر رفت ثروت ملی به صورت اختلاس و امثال آن در کشور بزرگترین مانع رونق تولید است و باید این‌ سرمایه ها در اختیار جوانان قرار بگیرد تا با انگیزه‌ی بالا به ابتکار و خلاقیت دست پیدا کنند و تولید ما رونق پیدا کنند.

سیاست خیلی مهم است، تولید اقتصادی و رونق تولید باید با سیاست‌های ما هماهنگ باشد چون روابط ما با کشورهای پیشرفته خیلی مهم است ما باید با رونق تولید خودمان را از زیر فشار و تحریم خارج کنیم و عمل به این‌ها وظیفه‌ی حاکمیت است و حاکمیت شامل همه‌ی ارکان‌ها می‌شود پس تحقق رونق تولید وظیفه‌ی همه‌ی ارکان حاکمیت است بنابراین فقط نباید از دولت در این حوزه انتظار داشت.

*استاد حوزه و دانشگاه