کی از موتورسواران نخست دچار سانحه شده، و برای اینکه زمین نخورد، در حال حرکت پشت زین موتور دیگری می‌افتد، اما بعد از توقف ضربه‌ای به رقیبش وارد کرده، او را نقش زمین می‌کند و رقیب هم این حرکت را بی پاسخ نمی‌گذارد.