سید سلمان سامانی در مورد آخرین وضعیت بارندگی در شهر ایذه در حساب توئیتر خود نوشت:  آخرین وضعیت ایذه :

١) طى ٤ ساعت ١٣٥ میلى متر بارش باران داشته‌ایم.

٢) فقط منطقه کشتارگاه دچار آب گرفتگى شده بود که طبق اطلاعى که از استاندارخوزستان گرفتم، دقایقى پیش با تدابیرى که اتخاذ شد، مشکل حل و آب تخلیه شده است.

٣)اوضاع تحت کنترل و درعین حال نیازمند استمرار هوشیارى کامل است.