ساعت ۱۹:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ محور سرپل ذهاب- ازگله (محدوده پل داری زنگه) کیلومتر ۴۰ به علت بارندگی و سیلاب مسدود شد.

همچنین ساعت ۱۹:۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ محور کمربندی شیراز( ورودی دروازه قرآن) در استان فارس  بازگشایی صورت گرفت.