«میشل عون» رئیس جمهوری لبنان امروز دوشنبه به مسکو سفر کرد.

بر اساس این گزارش، قرار است وی در جریان سفر به مسکو با مقامات ارشد روسی دیدار کند.

میشل عون در جریان سفر به روسیه با رئیس جمهوری این کشور دیدار خواهد کرد.

سفر رئیس جمهوری لبنان به روسیه بنابر دعوت رسمی مقامات مسکو از وی انجام می‌شود.