در پی این حادثه راننده حدود ۳۳ ساله ون در داخل این خودرو مجروح و گرفتار شد. آتش نشانان این فرد را که از دو پا دچار شکستگی شده بود، در حضور تیم پزشکی از داخل خودرو بیرون آوردند.  راننده مصدوم به همراه سه مصدوم دیگر این تصادف برای مداوا و انتقال به بیمارستان تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل شد.

5160968