امیر دریادار دوم سید عبدالوهاب طاهری فرمانده ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش که از سوی فرمانده نیروی دریایی برای ارزیابی وضعیت و هدایت نیروهای اعزامی به استان سیل‌زده گلستان اعزام شده است، اقدامات صورت گرفته و در حال اقدام را تشریح کرد.

فرمانده ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش گفت: در روز گذشته ما دو فروند بالگرد با تجهیزات امداد و نجات انفرادی، تیم عملیات ویژه به همراه قایق‌های "جی می نی" و کلیه وسایل امداد و نجات دریایی و انفرادی و چهار تیم غواص با تجهیزات کامل را در راستای امداد انفرادی به مناطق سیل زده استان گرگان اعزام کرده ایم.

وی با بیان اینکه خواروبار، خوراک و پوشاک مورد نیاز مردم به مناطق سیل زده ارسال و ترابری شده است، تاکید کرد: سامانه کامل پزشکی با بیمارستان صحرایی از فردا در گرگان مستقر خواهد شد. سامانه پخت و پز صحرایی برای تأمین غذای گرم سیل زدگان نیز از فردا در منطقه سیل زده گلستان دایر می‌شود.

وی با بیان اینکه بیشترین و عمده نیازها برای مردم سیل زده گلستان قایق‌های "جی می نی" و تیم امداد و نجات دریایی است، خاطرنشان کرد: قایق‌های بادی در عمق کم می‌توانند مردم را جا به جا کنند و این تیم عملیات ویژه ما برای تجهیزات امدادرسانی انفرادی در شرایط اضطراری است.

فرمانده ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: با توجه به محوریت ناوگان شمال و استقرار آن در استان‌های گیلان و مازندران، این ناوگان، امکانات و شرایط موجود برای امداد رسانی در شرایط و موقعیت‌های اضطراری احتمالی در این دو استان یاد شده را نیز دارد.

امیر دریادار دوم طاهری گفت: مناطق جنوبی و سامانه پشتیبانی مرکز در سیرجان نیز کمک‌هایی را برای استان گلستان راهی کرده‌اند که در روزهای آتی خواهد رسید.