سرهنگ رضا همتی زاده با اشاره به بارندگی در استان،اظهار کرد: لازم است رانندگان با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و مدیریت سفرها و استعلام وضعیت جاده قبل از مسافرت اقدام به سفر کنند .

وی افزود: پیش بینی شده که شدت بارش ها در استان بویژه در مناطق جنوبی منجر به آبگرفتگی راهها خواهد شد.

وی ادامه داد: در مناطق کوهستانی استان احتمال ریزش کوه و رانش زمین در برخی مناطق متصور است که تقاضا می شود از هرگونه توقف در حاشیه رودخانه ها و کنار مکانهای دارای استعداد ریزش کوه یا رانش زمین اکیدا خودداری گردد.

همتی زاده گفت: از عموم مردم عزیز و شریف استان تقاضا داریم ضمن توجه به وضعیت هوا، از تردد غیرضروری به مناطق پرخطر و دارای بارش شدید تا حد امکان خودداری و در صورت ضرورت با احتیاط کامل رانندگی کند.