سرهنگ رضا گودرزی روز یکشنبه گفت: این بار ترافیکی درخط جنوبی ازمیدان امیرکبیر کرج تا آدران سنگین و بقیه محور نیز نیمه سنگین و روان است.

او اضافه کرد: ترافیک در محدوده آزادراهی این استان، پرحجم و روان گزارش شده است.

گودرزی خاطرنشان کرد: با توجه نوسانات دمای هوا درجاده کرج -چالوس ، احتمال سقوط بهمن و سنگ متصور است که می طلبد رانندگان در مکان های حادثه خیز توقف نکنند.

او افزود: ماموران پلیس راه برای پیشگیری از حوادث احتمالی و ترافیک مستقر شده اند.

استان البرز دارای یک هزار و ۴۵۰ کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی است که ۱۸ درصد ترافیک جاده ای کشور مربوط به راه های این استان است.

روزانه به طور متوسط بیش از ۲۰۰ هزار تردد در آزادراه های البرز و جاده کرج - چالوس انجام میشود.