پیکر مادر شهیدان "ارازمحمد" و "عبدالرحمن" حبیب لی به دلیل سیل در آق قلا  با قایق تشییع و به محل خاکسپرای حمل شد.

5160055