رسانه های انگلیسی اعلام کردند شمار امضاهای توماری که در وبسایت پارلمان بریتانیا خواهان لغو برگزیت شده، از چهار میلیون گذشته است.

 

برخی منابع خبری گفته اند زنی که این تومار را تهیه کرده بود، می‌گوید به خانه‌اش تلفن شده و تهدید به مرگ شده است.

 

انگلیس قصد دارد در طرحی معروف به برگزیت با خروج از اتحادیه اروپایی، اقتصاد خود را به آمریکا نزدیک کند.