بعد از اینکه باشگاه شارلوا بلژیک مهاجم ایرانی خودش را به کلوب بروژ فروخت، کاوه رضایی از روی بدشانسی با مصدومیت مواجه شد و فرصت درخشش در باشگاه مطرح بلژیکی را از دست داد. بعد از این اتفاق بروژ تصمیم بر قرار دادن کاوه در لیست مازاد باشگاه گرفت. تصمیمی که باعث شد خیلی ها فکر کنند پروژه بازگشت رضایی به فوتبال ایران و پیوستن به یکی از دو تیم استقلال و پرسپولیس کلید می خورد. اما به نظر می رسد که چنین اتفاقی بعید باشد. چراکه بروژ با ۵ میلیون یورو کاوه را در اختیار گرفته و بعید است با قیمتی کمتر از این راضی به فروش دوباره مهاجم ایرانی تیمش شود. کاوه رضایی در حال حاضر بازیکن آزاد بروژ نیست. بلکه مسئولان باشگاه بلژیکی او را در لیست مازاد قرار دادند و به همین دلیل برای فروش دوباره اش به یک باشگاه دیگر مطمئنا تقاضای پول زیادی خواهند کرد. پولی که بعید است تیم های ایرانی در این مقطع از زمان داشته باشند.