عبدالمهدی پس از  دیدار با السیسی، با پیوستن عبدالله دوم پادشاه اردن، نشست سه جانبه‌ای با سران سه کشور برگزار می‌کند که طی آن مقامات بلندپایه سه کشور در خصوص راه‌های توسعه روابط و همکاری در تمام زمینه هایی که به منافع ملت‌ها و کشورهای یاد شده خدمت می کند و از امنیت، ثبات و شکوفایی اقتصادی برای تمام ملت های منطقه حمایت می کند، به بحث و تبادل نظر خواهند پرداختند.

سفر نخست وزیر عراق به مصر در چارچوب رویکرد دولت عراق بری برقراری روابط و همکاری متوازن و سازنده و مبادله منافع و تقویت جایگاه عراق و نقش محوری آن در محیط پیرامونی عربی و منطقه ای و تحقق خواسته های مردم عراق در حمایت از امنیت و ثبات کشورشان و افزایش فرصت های سازندگی، بازسازی، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی قرار دارد.