نزار خیرالله معاون وزیر امور خارجه عراق در حاشیه نشست فوقالعاده OIC در ترکیه با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.