ظریف ابتدا با همتای ترکیه ای خود یعنی مولود چاوش اوغلو دیدار کرد.

51589865158985