به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس پیش‌نویس بیانیه نشست اتحادیه اروپا، موافقت این اتحادیه با تمدید برگزیت منوط به تصویب توافق برکسیت در پارلمان انگلیس تا هفته آینده است. 

طبق پیش نویس بیانیه نشست اتحادیه اروپا، این اتحادیه بر موضع خود مبنی بر اینکه توافق برگزیت غیرقابل مذاکره است، تاکید کرد.