سرهنگ محمدعلی احسانبخش عصر پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بیشترین حجم ترافیک مربوط به آزادراه شهید شوشتری در شرق مشهد است که بخاطر آن هم اینک حرکت خودروها در این مسیر به کندی صورت می گیرد. 

وی همچنین گفت: از صبح امروز یک فروردین ماه تاکنون شش فقره تصادف جرحی در جاده های خراسان رضوی رخ داده که ۹ مجروح در پی داشته اند. 

جانشین رئیس پلیس راه خراسان رضوی افزود: رانندگان در مسافرتهای نوروزی در مسیر جاده ها حتما فاصله طولی خودرو را با دیگر خودروها رعایت کرده و با سرعت مطمئنه برانند. 

خراسان رضوی ۲۰ هزار و ۵۷۵ کیلومتر راه دارد که ۶ هزار و ۴۲۲ کیلومتر آن بین شهری و ۱۴ هزار و ۱۵۲ کیلومتر راه روستایی است.