همچنین دیدار و گفتگو با کارگران یکی از واحدهای تولیدی از دیگر برنامه‌های صبح امروز رئیس جمهور است.