پلیس آرژانتین مدعی شده است این دو ایرانی موفق شدند پس از عبور از مرز طی شش روز سه بار هتل محل اقامت خود را تغییر بدهند و عاقبت پیش از بیست و هفتمین سالگرد حمله به سفارت اسرائیل در بوینس آیرس دستگیر بشوند. در آن عملیات که در سال ١٩٩٢ صورت گرفت ۲۹ نفر کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند.

دو ایرانی دستگیرشده گفته اند که آنان عکاس بوده و از ایران به صورت غیرمجاز خارج شده اند، اما، پلیس آرژانتین می گوید موفق شده دو تلفن همراه و دو پاسپورت دیگر را در وسایل آنان پیدا کند که به وسیله آن متهمان اروپا را از طریق مادرید ترک و از شماری از کشورها نیز عبور کرده‌اند.