پیمان صابریان گفت: آمارمصدومان در کشور از ابتدای اسفند ماه تا ساعت ۱۹:۳۰ امروز ۳۹۹ نفر است.

وی ادامه داد: آمار مصدومان در کل کشور از ابتدای امروز تا ساعت ۱۹:۳۰، ۱۱۹نفر است.

مسئول کمیته چهارشنبه سوری همچنین خاطرنشان کرد: دست چپ یک آقای ٢٠ ساله در ارومیه به دلیل انفجار ترقه قطع شده است.