جنگنده های رژیم صهیونیستی شماری از شهروندان فلسطینی در شمال نوار غزه را هدف قرار دادند.

"صبری صیدم" وزیر آموزش و پرورش فلسطین گفت که از ابتدای سال گذشته تاکنون ۴۷ دانش آموز فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده و بیش از ۳۱۹۱ نفر نیز زخمی شده اند.