علی پروین و علی دایی از شناخته شده ترین چهره های ورزشی کشور امروز اعلام کردند تا زمانیکه عادل با نود به روی آنتن نروند رسانه‌ملی قدم به این رسانه نخواهند گذاشت، همچنین از تمام اهالی ورزش درخواست کردند که به حمایت از عادل صداوسیما را تحریم کنند.