بر اساس آمار ستاد مرکزی وزارت بهداشت آمار حوادث مرتبط با چهارشنبه سوری امسال تا ساعت ۱۸ امروز به شرح زیر است:

تعداد افراد بستری در بخش عادی ۱۲ نفر

تعداد افراد بستری در بخش ویژه  یک نفر

تعداد درمان سرپایی ۲۸ نفر

تعداد بریدگی و خراشیدگی ۱۳ نفر

تعداد قطع عضو ۸ نفر

تعداد سوختگی درجه یک ۱۳ نفر

تعداد سوختگی درجه ۲ ۲۳ نفر

تعداد سوختگی درجه ۳ چهار نفر

تعداد افراد با سایر مصدومیت ها ۷ نفر

لازم به ذکر است در آمار مربوط به حوادث امروز تا ساعت ۱۸ شکستگی و فوت گزارش نشده است.

از این آمار ۹۵ درصد مصدومان آقا و ۵ درصد بانوان هستند.