بنا به نظرسنجی سی ان ان، ۵۱ درصد رأی دهندگان عملکرد ترامپ به عنوان یک رییس‌جهور را تأیید نکردند، این پایین‌ترین میزان در نظسنجی‌های انجام شده توسط این شبکه خبری دردوران ریاست‌جمهوری ترامپ است.

این نظرسنجی مشخص کرد که ۴۲ درصد شرکت‌کنندگان عملکرد ترامپ را تأیید کردهد و درصد باقی مانده اعلام کردند که نظری ندارند.

در نظرسنجی‌های گذشته بین ۵۲ تا ۵۹ درصد افراد حاضر در نظرسنجی اعلام کردند که آنها رئیس جمهور را تأیید نمی‌کنند. در ماه فوریه نیز ۵۵ درصد اعلام کردند که او را تأیید نمی‌کنند این در حالی است که ۴۰ درصد او را تأیید کردند.

همچنین این نظرسنجی نشان داد که ۵۱ درصد از افراد حاضر در نظرسنجی سیاست‌ اقتصادی ترامپ را قبول دارند و این در حالی است که ۴۲ درصد رأی دهندگان برخلاف این فکر می‌کنند. ترامپ در مورد مهاجرت نیز آمار بدتری دریافت کرده، ۳۹ درصد اعلام کرده‌اند که شیوه کنترل مهاجرت توسط او قابل تأیید است و ۵۸ درصد اعلام کردند که مخالف شیوه‌های مهاجرتی ترامپ هستند.