مهدی فروزان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: از تاریخ ۲۵ تا ۲۷ اسفند ماه یک میلیون و ۲۳۸ هزار و ۹۹۹ نفر به مشهد وارد شده‌اند که در مقایسه با سال گذشته، ۲.۷ درصد افزایش دارد که ۱۰۸ هزار و ۶۹۵ نفر از این تعداد، از طریق حمل و نقل جاده‌ای و عمومی به مشهد وارد شده‌اند که در مقایسه با سال قبل، ۶.۷ درصد رشد داشته است.

وی افزود: ۶۱ هزار و ۶۲۹ نفر از این افراد نیز با قطار به مشهد سفر کرده‌اند که با رشد ۶ دهم درصدی همراه بوده است همچنین آمار زائرانی که از طریق فرودگاه به مشهد وارد شده‌اند نیز ۳۰ هزار و ۱۵۹۵ نفر بوده که این آمار در مقایسه با سال گذشته ۲۱ درصد کاهش دارد.

مدیر کل امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: زائران و مسافرانی که با وسایل نقلیه شخصی خود در روزهای ۲۵ تا ۲۷ اسفند ماه به مشهد وارد شده‌اند هم یک میلیون و ۳۸ هزار و ۵۱۶ نفر می‌باشند که این میزان در مقایسه با سال گذشته، با رشد ۳.۳ درصدی مواجه بوده است.

وی افزود: در ارتباط با آمار ورودی زائرین به استان نیز حدود یک میلیون و ۸۷۷ هزار و ۱۰۹ نفراز ۲۵ تا ۲۷ اسفند وارد شده‌اند که این میزان ورود زائر و گردشگر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۶ دهم درصد رشد دارد.

مدیر کل امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی ادامه داد: ۱۶۱ هزار و ۶۴۸ نفر از این تعداد، از طریق حمل و نقل جاده‌ای و عمومی به استان وارد شده‌اند و ۶۱ هزار و ۶۲۹ نفر از این افراد نیز با قطار به استان سفر کرده‌اند و آمار زائران و مسافرانی که از طریق فرودگاه‌ها به استان وارد شده‌اند نیز ۳۰ هزار و ۲۵۲ نفر بوده است.

سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی تاکید کرد: زائران و مسافرانی که با وسایل نقلیه شخصی خود از روز ۲۵ تا ۲۷ اسفند ماه به استان وارد شده‌اند هم یک میلیون ۶۲۳ هزار و ۵۸۰ نفر بوده است.