سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی فروش فوری خودروسازان را در ساماندهی بازار خودرو بی تاثیر دانست و گفت: در حال حاضر این اقدام تاثیری در بهبود وضعیت بازار و قیمت خودرو نداشت چراکه خودروسازان تا سال ۹۸  پیش فروش بالایی انجام دادند.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات، زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: قیمت خودرو با شیب بسیار تندی افزایش پیدا کرد در حالیکه با فروش فوری و استفاده از فرمول حاشیه بازار قیمت پراید تنها ۵۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است انتظار می‌رفت با فروش فوری و به کارگیری فرمول حاشیه بازار قیمت خودروی ۴۰ میلیون تومانی به ۳۶ میلیون تومان برسد و این روند کاهشی ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه باید در هر مرحله فروش ۱۰ درصد از قیمت خودروها کاسته می‌شد، اظهار کرد: در حال حاضر خودروسازان زیان انباشته بسیاری دارند از سوی دیگر به قطعه سازان بدهکار هستند به همین دلیل نمی‌توان به کارگیری سیاست‌هایی مانند فروش فوری قیمت‌ها را تعدیل کرد.

زمان مناسب برای استفاده از فرمول حاشیه بازار از دست رفت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره سیاست وزارت صنعت،معدن و تجارت در کاهش قیمت خودرو، خاطرنشان کرد: زمان مناسب برای اجرای این سیاست از دست رفت در سال ۹۱ ورود وزارت صمت به موقع بود در حالیکه در حال حاضر خودروسازان از خط بحرانی را گذر کردند و سیاست‌های مانند حاشیه بازار بر کاهش قیمت خودرو موثر نیست.

برای حل مشکلات خودروسازی باید استراتژی واحدی در نظر گرفته و پکیج مناسبی برای رفع دست اندازها به کارگرفته شود تا تمامی جوانب از تامین مواد اولیه،  کاهش هزینه‌های سربار، کنترل کیفیت، نحوه فروش، در قالب پکیج دیده شود

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: برای حل مشکلات خودروسازی باید استراتژی واحدی در نظر گرفته و پکیج مناسبی برای رفع دست اندازها به کارگرفته شود تا تمامی جوانب از تامین مواد اولیه، حل مشکلات شرکت‌های تابعه، کاهش هزینه‌های سربار، محل تامین منابع مالی  بانکی، کنترل کیفیت، نحوه فروش، قراردادها و... در قالب پکیج دیده شود در غیر این صورت مشکلات این حوزه حل نمی‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در صورتی که خودروسازان به شیوه گذشته و بدون کاهش هزینه‌ها شرکت‌داری کنند قیمت خودرو کاهش پیدا نمی‌کند.