مسی فصل بسیار درخشانی را در فصل جاری در حال سپری کردن است و به نظر می رسد وی در حال بازیابی و بازسازی دوران درخشان گذشته است.

براساس آمار منتشر کارنامه مسی در فصل ۲۰۱۸/۱۹ حالت مشابهی با دوران اوج وی در فصل  ۲۰۰۱/۱۲ دارد و در لالیگا  در سال ۲۰۱۱ در ۲۸ بازی ۳۴ گل و در ۲۰۱۲ در ۳۸ بازی ۵۰ به ثمر رساند.البته وی در سال گذشته در ۲۸ بازی ۲۹ گل به ثمر رساند وباید دید در این فصل به چه رقمی خواهد رسید.البته وی تا اینجای در طول فصل ۲۹ گل زده است.